25 juni 1955
Har vi verkligen sett det här? Eller är det en reaktion på för hårt festande på midsommaraftonen?

Text: Anders Lu      Foto: LGF, Thomas G

Är det ett himlafenomen så här mitt i sommarvärmen eller är det något mer zoologiskt? Konstiga iakttagelser har gjorts vid det gamla gruvhålet.

Under några sommar­dagar kunde man se någon slag varelse som bodde i ett över­givet gruvhål vid Kvarn­gruvan. Arten är helt okänd för veten­skapen men speku­la­tioner fanns att det var en avlägsen släk­ting till Stor­sjöo­djuret och ’Old Nessie’ från Loch Ness-​sjön i Skott­land. Vissa obser­va­törer menade att det fanns drag av elefant hos varelsen då det gick att urskilja en snabel och stora öron. Innan Harry Friberg, kryp­to­zoolog vid Västanå Läro­verk, hunnit fram för att göra ett närmare studium hade dock varelsen försvunnit spår­löst.

Lars-Gunnar F

Botten på hålet
Bild som visar botten av gruv­hålet. Prover har tagits för att se om de vita avlag­ring­arna kan vara spår av varelsen och om de kan avslöja något intres­sant. Analyser pågår. Det är ett myste­rium hur varelsen tog sig till hålet. Det finns inte några gruvorter in till hålet så varelsen bör ha kommit uppi­från. Plats­chefen vid Kvarn­gruvan, herr Thomas, betecknar hela händelsen som skum.

Från botten av hålet
När Saxnora Bergs­lags Alle­handas reporter besökte platsen uppstod ett himla­fe­nomen. Foto­grafen lyckades få en bild på händelsen från botten av hålet. Det tycks vara en slags reflek­tion av det omgi­vande land­skapet som syns på himla­valvet.