Några bilder från SMJ:s årsmöte 2013.

Se även Verksamhetsberättelsern 2012.

Text och foto: SEN