Varje månad har SMJ trafik­kvällar där allmän­heten kan besöka oss. I princip är det första tors­dagen i månaden men några månader försvinner runt jul och sommar. Aktu­ella dagar framgår alltid på sidan Trafik­kvällar där tider, priser etc. också framgår.

Vid trafik­kväl­larna är stationer och lokfö­rar­platser beman­nade. Inför trafiken går man igenom tidta­bellen som är vald för kvällen. Det finns alltid några tågmöten eller liknande som behöver förklaras litet extra. Bilderna före­ställer en sådan genom­gång på en av trafik­kväl­larna under vintern.

Detta sker oftast innan besö­karna släpps in, så var lugna, trafik­kväl­larna brukar vara välbe­sökta. Kanske dags för ett eget besök?

Text: LGF      Foto: Alice B