11 augusti 1955
En bil har upptäckts åka runt i bygden och stått uppställd vid “känsliga” områden utmed järnvägen. Vad är nu detta?

Text och foto: LGF

Ganska snart så kom man fram till att det var ett beteende som är ganska vanliga utmed järnvägen.
En trainspotter!


Nå, själva personen som var så nyfiken upptäcktes nu inte. Men befolkningen blev miss­tänk­sam när en och samma bil upptäcktes utmed järnvägen vart­efter kvällen fortled.

Den blev först uppmärk­sammad i Ekens­holm där den stod uppställd i hamnen, inte den helt vanli­gaste parke­rings­platsen när nu hela torget finns till­gäng­ligt (syns tydligt i bakgrunden).

Sedan blev den iakt­tagen i Bång­fors på några ställen och slut­ligen i Mohäl­larne hamn. Som sagt, foto­grafen som utförde själva trains­pot­tingen lade ingen märke till men bilen kändes lätt igen.

Lars-Gunnar F