Vad tänker klubb­kväl­lens delta­gare egent­ligen på? Ja, det lär vi väl aldrig få veta helt, men några giss­ningar kan vi väl ha…

Text och foto: SEN