Helgen den 30 och 31 oktober ordnade MJ Hobby­ex­perten en MJ-​helg i sin butikslokal i Väst­berga. Evene­manget har några år på nacken och brukar vara välbe­sökt av MJ-​entusiaster i Stock­holms­om­rådet men även en del mer lång­väga rese­närer hittar dit. Det brukar vara en mycket trevlig och avspänd till­ställ­ning och årets version var inget undantag.

Text och Foto: ALu


SMJ hade blivit inbjuden att visa bygg­me­toder och vara på plats för att svara på frågor om MJ-​byggande. I år pågick bygge av ett bidrag till SMJ:s C-​Krafttävling samt bygge av en banvak­tar­stuga från Bergs­la­gernas Järn­vägar. Många av besö­karna stan­nade till och pratade och ställde frågor. Vi som satt och byggde tror att några besö­kare blev till­räck­ligt inspi­re­rade för att själva sätta igång med ett första­bygge. På en bärbar PC visades en demo­ver­sion av SMJ:s styr­pro­gram för klub­ban­lägg­ningen. Även denna till­drog sig en hel del intresse men då mest från redan MJ-​bitna.


MMM hade tagit med sig ett antal moduler och byggt en bana i butikslo­kalen. Några av modu­lerna var nya för under­tecknad, bland annat en med en svängbro och kanalbåt. Många av de tjänst­gö­rande längs MMM-​banan var dock tämligen välbe­kanta och brukar kunna ses i en källare på Söder.

Firma NMJ från Norge var på plats och visade upp nyheter samt presen­te­rade kommande modeller. För svenskral­larna ska NMJ komma med modeller av den slutna gods­vagnen Gre/​Gbs. För MJ-​utövare som kör norskt kommer en hel rad nyheter. Modellen av Flyg­toget (som går mellan Oslo Garde­moen och Oslo Sentral) kände under­tecknad igen efter många resor till den norska huvud­staden.