Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Korrigerad spårplan:
Spår och växlar vid vagnverkstaden har ändrats.
Ett utdragsspår åt höger har lagts till i hamnen.

Förkla­ringar till symboler på ställ­verks­bilden:

Stationsände och hänvisning till annan spårplansbild.

Tågnum­merin­di­kator:

 • svart tågnummer = aktuell posi­tion
 • grått tågnummer = reser­verad posi­tion
 • vit bakgrund = fri spår­led­ning
 • röd bakgrund = belagd spår­led­ning
 • ingen indi­kator = tågnummer och belägg­ning saknas

Spår­led­nings­in­di­kator:

 • svart = spår­led­ningen fri
 • röd = spårled­ningen belagd

Beord­ring av tågväg (två knappar trycks in och ordningen anger rikt­ningen på tågvägen).

Nödut­lös­ning, dvs. åter­tag­ning när man inte skall använda en ställd tågväg. (Kan ta upp till 15 sekunder.)

In- och utfarts­signal med spår­gräns­mar­ke­ring:

 • röd = STOPP
 • gul = KÖR 40, dvs. tågväg in på sido­spår
 • grön = KÖR

Växel; Omlägg­ning, klicka på växeln. Läges­in­di­ke­ring:

 • gult = beordrat läge
 • grönt = beordrat och kontrol­lerat läge före­kommer enbart för växlar som kan ingå i tågvägar eller dess skydd

Lokal­fri­giv­ning av område (visar att området som kallas Spår 4, dvs. allt utom tågspåren på Ekens­holm, är frigivet för växlings­rö­relser).