Saxnora eller Norberg som man säger här
Inför gransk­ningen av detta omfat­tande område krävdes en rejäl ener­gi­upp­ladd­ning, varför bl.a. Elsa Anders­sons Kondi­tori hemsöktes och länsades på allt vad räkmackor och andra deli­ka­tesser heter. Ett besök som sent skall glömmas — varken av dem eller oss.

Text: LEB      Foto: AB, ALa, HP  

Kärrgruvan
Väl förfris­kade tog vi oss an diverse gruvrester i Kärr­gruvan. Inför anblicken av två uttjänta gruv­vagnar faller tvenne SMJ-​tjänstemän i andakts­full och stilla begrundan.
 

Polhems­hjulet eller Morbergs­konsten
I Saxnora har inga lämningar efter gruv­bryt­ningen lämnats kvar, varför ortens entu­si­aster hämtat sina före­bilder på annat håll. Dock vet vi att konst­hjul och stång­gångar även funnits i Saxnora, varför ett besök ansågs moti­verat. Vid anblicken av själva appa­raten som skulle driva pumpandet i gruvan, förstår man att stor­leken hade bety­delse.