Ytter­li­gare ett bygg­nads­kom­plex är på väg att sättas upp på anlägg­ningen. Det är Bergs­mans­gården byggd av Ole P. Den är här foto­gra­ferad utanför sin egent­liga place­ring (den har rote­rats) men med den riktiga himlen (den nya fond­mål­ningen i Ålbro målad av Hans H).

Egent­ligen är den resul­tatet av ett sällan skådat team-​work i klubben. Janne O och Ole P var uppe och stegade och Janne foto­gra­fe­rade. Sedan var Lars Eric B:s kloka råd och kunskap en ovär­derlig hjälp vid utar­be­tande av ritning och bygge. Leif P i sin tur var behjälplig med att svarva skor­stens­rören. (Och ett sista omnäm­nade, Lars-​Otto M från Malm­grens Modul-​Hus gjorde den stora ytter­dörren.)

Text: LGF
Foto: SEN