SMJ fick möjlighet att vara med på IPMS Open med en egen lokal på söndagen den 14e mars. Vi ville visa upp att MJ-​hobbyn också handlar om modell­bygge, vilket vi gjorde på en yta av 12×14 meter.

Inne i den stora tävlings­hallen fanns ett 300-​tal mycket vackert byggda plast­mo­deller av alla de slag, bilar, båtar, flyg­plan, mili­tärt, dioraman och figurer med mera. Allt i olika skalor. Hos oss fanns också samma bredd av olika teman på modeller men allt i samma skala så att det går att kombi­nera. Hos oss var också många av model­lerna körbara och med olika ljud-, ljus- och rökfunk­tioner.

MJ-​bygghobbyn skiljer också på så sätt att vi jobbar i mer olika mate­rial: vitme­tall, trä, plast och mässing. Just det sist­nämnda börjar bli poppis även på plast­mo­dell­sidan där många byggsatser kommer med ett litet etsark i mässing. Dock så limmar de flesta ihop dessa vilket nog om några år kommer att ha förödande resultat. En av de saker vi visade var därför hur man löder ihop mässing.

Text och foto: ALa

Här ser vi entrén.

En titt in i IPMS Open-​hallen. Bilden är tagen innan öppning.

Många av plast­mo­del­lerna är vansin­nigt snyggt målade och vädrade. Något för oss mj-​byggare att studera och ta efter. Det finns ett antal metoder som de använder som normalt inte används vid mj-​vädring men som borde gå att utnyttja. Det här var också en anled­ning till att vi valde att vara med, likväl som vi har saker vi kan lära ut så finns det saker vi kan lära av plast­mo­dell­byg­garna.

Nu har vi kommit in i MJ-​hallen
Här sitter Göran på Lokstall1 och Målar-​Bengt och säljer mj-​plastmodeller. Något som de vanliga plast­mo­dell­byg­garna aldrig hade sett förut.

TMJ Konsult visade upp mycket snyggt byggda hus, inred­ningar, lok och vagnar. Många saker ur egen produk­tion.

SMJ puffade för den kommande tävlingen C-​kraft 2010 samt visade upp vagnar från de tidi­gare G-​kraftstävlingarna.

Även den nya A7-​byggsatsen och en del andra saker fanns till försälj­ning från SMJ.

En blick ut i hallen, i förgrunden syns de lok och vagnar som SMJställde ut. Inga färdig­mo­deller, enbart byggsatser och scratch­byggen från Anders Lu, Tomas G och John E.

Vi försökte visa upp bilder på origi­nalen också så att besö­karna skulle kunna se hur det avbil­dade objektet såg ut. Här syns vår mili­tära repre­sen­ta­tion.

Och här är vårt bidrag till båt och flyg. Vi ville visa upp att vad man än bygger för inrikt­ning idag så finns det också i mj-​världen, det är inte bara tåg. På datorn rullar klub­bens fina DVD som är filmad på vår bana.

Även en bit av SMJs bana fick följa med, det är en lös access­lucka i ”Bång­fors” som vi tog med. Att ta med hela banan var ju av förklar­liga skäl inte görligt ;-). Bilarna som står på vägen är alla byggsatser i vitme­tall och plast. Huset är scratch­byggt efter en riktig före­bild och på bilden direkt bredvid syns huset och access­luckan i sin rätta miljö på SMJs bana.

Vi hade också med oss en mängd bilder från banan för att visa hur det ser ut och vi delade ut fribil­jetter till dem som visade mest intresse. Förhopp­ningsvis kommer ett antal plast­mo­dell­byg­gare ner och hälsar på oss under våren. Och vi har lärt oss att kommer de bara ner och får se banan ”live” så brukar de bli så fångade att de antingen köper lite byggsatser eller faktiskt går med i klubben!

IPMS Open gick av stapeln samti­digt med MMM-​körningen på Tekniska Museet och vi hade en DVD som visade förra årets körning där samt några moduler för att visa den delen av mj-​bygghobbyn.

Modu­lerna var dels en radi­o­mast, byggd av Anders La som sänder radio på riktigt samt ett antal moduler med fint byggda hus som Peter H gjort.

I ena hörnet fanns två små mini­banor för att visa att man även kan bygga en komplett bana på litet utrymme.

Här syns två i mj-​hobbyn kända besö­kare som intres­serar sig för de små driv­ning­arna som användes på Patric Miesen­ber­gers mini­bana.

Patric Miesen­berger med sin väldigt fina mini­bana.

Peter H satt och visade hur han bygger de fina hus som finns på hans moduler.

En Times­aver fanns också på plats och visade hur man kan skapa sig en liten bana med mycket drift­möj­lig­heter.

Jan och Pierre på MJ-​Hobbyexperten fanns på plats och sålde bygg­ma­te­rial.

En blick från inre hörnet i lokalen. Bilden är tagen på morgonen precis när det öppnade.

Janne O satt och visade olika bygg­tek­niker.

Sture H satt och visade lödning samt hade försälj­ning av verktyg och driv­ningar till lok.

Mats D visade, eller snarare ljudade, hur man skapar just ljud i sina modeller. De två andra herrarna på bilden är för övrigt kända i mj-​hobbyn de med!

En avslut­nings­bild hur det såg ut från SMJs försälj­nings­bord innan det blev så mycket folk att det inte längre fanns tid för foto­gra­fe­ring.

SMJ skulle vilja tacka alla som hjälpte till samt de hand­lare som kom och ställde ut till­sam­mans med oss:

  • TMJ-​Konsult: www.tmjkonsult.se
  • Tumba Loksta­tion (Sture Holm­berg): sture.ho@telia.com
  • Lokstall1: www.lokstall1.se
  • MJ-​Hobbyexperten: www.mjhobby.se