Enligt plats­chefen, verk­mäs­tare Bergman, har bygget avse­värt försin­kats då allt maski­nellt arbete måst ske för hand, eftersom el-​servicen inte ens är påbörjad.


Text: LEB
Foto: SEN

Etiketter: farsarvets_stnhus

Förse­ningen har lett till omfat­tande förslit­nings­skador på redan färdig­ställda delar, vilka nu måste repa­reras. Taket är klart för skif­fer­täck­ning så snart skif­fer­bruken i Gryt­hyttan och Glava behagar leve­rera beställda kvan­ti­teter.