Några bilder från årets Hjul­kör­ning, en rent intern historia, och samti­digt som G-​kraftstävlingen pågick (se resul­taten på egen sida).

Med anled­ning av att Sverige är ordfö­rande i EU:s ministerråd vid detta års Hjul­kör­ning har ett antal utländska tåg fått en inbjudan att deltaga i körningen. Vi kunde bland annat se ett danskt godståg, ett engelsk persontåg, ett tyskt räls­busståg samt…

Text: LGF      Foto: LGF, HJP