Vad inne­håller en trafik­kväll?

Uppställ­ning av tåg och iord­ning­stäl­lande av stationer inför trafiken, själva trafiken med sina situ­a­tioner.

Text och foto: SEN

Etiketter: medlemmar trafik