Uppsätt­ning av fond­mål­ning.

Text: LEB
Foto: LEB, LGF

Men gud… Var det så här min målning blev i sin rätta miljö! Fantas­tiskt!