Samti­digt som uppsätt­ningen av fond­mål­ningen skedde så fortgick annan verksamhet …

Text och foto: LEB