Vissa medlemmar hade funde­ringar på om den pågående ombygg­naden av Farsar­vets stationshus verk­ligen hade den detalj­ri­kedom som kunde ses i nyaSBA-​artikeln “Vad händer i Farsarvet?”. Eller, var det bilder från före­bilden?
Bygg­herren LEB tog alltså ner modellen en tors­dags­kväll för att visa hur långt han kommit.

Text: LGF
Foto: LEB, SEN

Hur var det nu med detal­jerna?
Jo, tackar som frågar. Dom finns och tog både fantasi och tålamod att åstad­komma. Hur såg plat­torna på golvet ut och hur gör man det i modell? Vi kanske får anled­ning att åter­komma till det i ett senare samman­hang.