Förtvivla ej du lilla hop! Reno­ve­ringen av stations­huset fort­skrider – om än i tåla­mods­prö­vande snigel­takt.

Nulä­ges­bild av botten­vå­ningen. Vad som åter­står att göra framgår med plågsam tydlighet…

Text: LEB
Foto: LGF

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.