I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Den mycket stora händelsen var att Otto Berg von Linde avgick som ordfö­rande i före­ningen och ny ordfö­rande blev Anders Lundin.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det filmer från Pendon och Didcot. Platser som bägge två besöktes under årets jubi­le­ums­resa (rese­be­rät­telse är på väg).

Text: Anders Lu      Foto: SEN

Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså, från­sett den stora nyheten att Otto avgick som ordfö­rande efter 47 år…

På bilden med klubban så över­lämnar Otto ordfö­ran­dens insig­nier: Klubban, plakett från Järn­vägs­mu­seum samt Allt om Hobbys medalj “att bäras av SMJ ordfö­randen vid högtid­liga till­fällen”, en gång utdelad till klubben av Jan Jangö.