Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål (“Stora stören”). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Text: BjS
Foto: ALa, BÖ, LGF

Ekens­holms stad och station i sina forna dagar.

Man har ju läst om gruvras när en stor del av ett gruv­sam­hälle försvunnit ned i ett stort hål (“Stora stören”). Ekens­holm ligger ju i ett gruvrikt område. Hela Ekens­holms stad har slukats upp. Kvar är endast ett stort gapande hål. En del bygg­nader har hamnat i hamnen vid Mohäl­larne.

Jag saknar faktiskt Staden. Man kanske har blivit en gammal gubbe som bara tycker det var bättre förr. Utveck­lingen går ju framåt och det gäller att lära sig uppskatta nymo­dig­he­terna så det blir nog bra så småningom.

Som du kan läsa på sidorna om Banar­betet Ekens­holms bangård så är den nya bangården på god väg. Hur långt bygg­herren Lars-​Otto M har kommit lär vi få se under veckan eller veckorna som kommer.