Trafik­le­daren ser fundersam ut. Kommer tidta­bellen att fungera som det är tänkt? Har vi fått med alla lok och vagnar som vi behöver? Har vi reservlok?

Text och foto: LGF