Modulkurva

Modul­träffen på Järn­vägs­mu­seum närmar sig. Från Ottos ansikts­ut­tryck verkar det finnas något att justera på dator­styr­ningen. Land­skapet runt gruvan och den nya vänds­lingan blir allt mer färdigt.

Foto: ALa