En resa börjar någon­stans, i vårt fall Stock­holms Central
Ansvarig för rese­ar­range­manget var Janne O som till­sam­mans med SKÅJ (Stock­holms Kultur­säll­skap för Ånga och Järnväg) arran­gerat en resa till Nora via Ervalla och Järle. Draget av SKÅJ:s fina Ra-​lok kom sedan en finka littera F0, restau­rang­vagnar littera R5 och RS3, barvagn littera B13s samt passa­ge­rar­vagnar littera A5 och A2.

‘Boys will be boys’
Kopp­lingen verkar ordent­ligt över­vakad. Då är det nog snart dags för avfärd och första punkten på dagord­ningen är frukost i någon av restau­rang­vag­narna på väg mot Västerås och Ervalla.

Några moderna tåg mitt i det gamla
Resan närmar sig nu Ervalla, en av Sveriges första stationer vid normal­spår. Där skall SKÅJ-​tåget delas i två halvor, delen med restau­rang­vagnar fort­sätter mot Örebro över dagen medan vi får åka mot Järle och Nora.

Snart påkopplat
Tåget skall nu backas förbi växeln som leder mot Järle och Nora så att vi kommer in på rätt spår. Då kan gods­tåget, som tålmo­digt väntat på fritt spår, få fort­sätta sin resa mot Örebro. Det här med växling på linjen kan ställa till det för andra…

Här stod Sveriges järn­vägsvagga
Ja, i alla fall när det gäller normal­spå­riga sträckor. Stations­huset i Järle uppfördes redan 1854, men invig­ningen av sträckan skedde först 1856 eftersom den ursprung­liga bron rasade före invig­ningen. Nuva­rande bro är från 1905 och finns i modell på SMJ:s klub­ban­lägg­ning.

Som skylten på stations­huset säger, Nora stad
Nora är en liten stad med många fina gränder och hus. Passar väldigt bra som en före­bild på en modell­järn­vägs­an­lägg­ning. Inte minst att det finns en stor fin loksta­tion med alla funk­tioner…

SJK fyller 50 år, NBVJ fyller 30 år
Det är inte bara SMJ som jubi­lerar vid detta till­fälle. Här kommer SJK:s fina jubi­le­umståg (med ett ånglok i vardera änden eftersom det är litet ont om vänd­skivor nu för tiden).

Mot Pers­hyttan
Som synes är det många som är kallade. Men det är klart, Pers­hyttan med sitt vatten­hjul, stång­gång, hytta och rent allmänt en fin miljö är värd ett besök.

En stilla stund efter en lång dag
Och än är den inte slut… Nu är det först åter­resan till Nora, en kort väntan på att få borda SKÅJ-​tåget för hemresa till Stock­holm, och glöm inte jubi­le­umsmid­dagen!

Dags för jubi­le­umsmid­dagen
Stort säll­skap gör att två restau­rang­vagnar måste användas.

Hemkomna
Så var då den här del av jubi­le­um­såret slut, ja bilderna och minnena finns ju kvar förstås. Och alla erfa­ren­heter, vem vet vilka modell­byggen som denna resa har gett inspi­ra­tion till. Kanske en stång­gång, kanske en ny vagn?