Föränd­ringar och förbätt­ringar som sker med den nya spår­planen:

Följande punkter skall speciellt beaktas:

  • Inga engelsmän (kors­nings­växlar), dessa har en tendens att krångla på ålderns höst.
  • Spår 42 blir genom­gå­ende utan växel­kurvor, bra för tunga malmtåg.
  • Växling kan ske på spår 43/​44 av godståg samti­digt som tågmöten etc. kan ske på spår 41/​42.
  • Det ligger skydds­växlar i nästan alla tågvägar, det är bara spår 42 mot Bång­fors som saknar sådan. Med hjälp av dessa skydds­växlar är det tillåtet att ta in tåg från båda hållen samti­digt. Gäller således ej när tåg intages från Rambo till spår 42.
  • Tåg med max tåglängd kan tas in på alla tågspår (spår 41–43).

Egent­ligen finns det bara en ordentlig fixpunkt och det är spår­läget i den befint­liga tunnel­öpp­ningen (och i mindre begrän­sande mån anslut­ningen mot Ramsbo). I övrigt är det väl egent­ligen land­skaps­kanten fram­till som kan vara en starkt begrän­sande faktor.

Eftersom man tänker bygga hela bangården (och kanske även staden) på en hel ny platta så kan i alla fall vissa juste­ringar göras av övriga place­ringar.