Som kan ses på presen­ta­tion av Ålbro-​slingan så skall det göras nya anslut­ningar till Ålbro växel­kryss. För att göra arbetet med att dels bygga och ansluta de nya växlarna, dels göra trafi­kav­brottet vid inkopp­lingen så kort som möjlig har hela växel­gatan byggts om på en ny botten­platta. Det är den som syns ligga upp och ner på borden. På bilderna kan du se att man har kommit en bit i att avlägsna den gamla växel­gatan. (Det blev ett parti som skulle platsa på en bättre åkattrak­tion med hoppande vagnar.) Sedan kommer inpass­ning av växel­gatan och slut­ligen slut­kon­troll av att plattan ligger i våg.
Ja, sedan skall ju spåren kopplas in, växlar anslutas till manö­ver­da­torn (redan utprovat av vår signalin­genjör Otto BvL) och slut­ligen trafiken släppas på. Och så övriga spåran­slut­ningar (slingan och gruvan) samt natur­ligtvis land­skap… så det är en del jobb kvar kan man väl säga.