Hur kan man rita upp en befintlig spår­plan för att få in land­ska­pets begräns­ningar?

Två problem uppstår när man vill utgå från den gamla spår­planen:

  1. Hur få en exakt upprit­ning av den gamla spår­planen.
    Ja, ett sätt är att “kopiera” på gammalt sätt medelst reli­ef­teck­ning.
  2. En station är lång med växel­gator och allt, vilket papper rymmer ritningen?
    En över­bliven tapetvåd visar sig vara av lagom bredd och längd!

Som synes verkar den uppri­tade spår­planen stämma bra och detta är viktigt eftersom en viktig förut­sätt­ning för ombygg­naden är att de gamla spåran­slut­ning­arna till anslu­tande linjer inte ändrar sig.

Det första spåränd­rings­för­slaget disku­teras och det finns alltid en del att fundera på efter en första upprit­ning.

Hamn­växeln förskjuten p.g.a. nya längre växlar, dess­utom har platt­formen mellans spåren flyttas från spår 1-​2 till 2-​3.

Utgångs­växeln mot Ramsbo har också förskju­tits, den svarta pennan visar det gamla läget och den blå pennan visar det nya läget. (Den andra änden på stationen går in i en tunnel som inte låter flytta på sig lika lätt.)