Första arbetskvällen efter all julmat och ledighet, vad begär ni?

Text och foto: LEB

I valet och kvalet
Det är ju så mycket som skall göras att det inte går att välja var man bäst behöver göra en insats…

Lokfö­rar­valsen

För när lokförar’n talar om
hur stora ellok han kör…

ja, då så skarvar han som han vill
då räcker armarna inte till…

Stooort lok
Var det månne det här loket han pratade om?