SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2011 > 11

11 augusti 1955
En bil har upptäckts åka runt i bygden och stått uppställd vid "känsliga" områden utmed järnvägen. Vad är nu detta?

Text och foto: LGF

Ganska snart så kom man fram till att det var ett beteende som är ganska vanliga utmed järnvägen.
En trainspotter!


Nå, själva personen som var så nyfiken upptäcktes nu inte. Men befolkningen blev miss­tänk­sam när en och samma bil upptäcktes utmed järnvägen vart­efter kvällen fortled.

Den blev först uppmärk­sammad i Ekens­holm där den stod uppställd i hamnen, inte den helt vanli­gaste parke­rings­platsen när nu hela torget finns till­gäng­ligt (syns tydligt i bakgrunden).

Sedan blev den iakt­tagen i Bång­fors på några ställen och slut­ligen i Mohäl­larne hamn. Som sagt, foto­grafen som utförde själva trains­pot­tingen lade ingen märke till men bilen kändes lätt igen.

Lars-Gunnar F

Etiketter: sba_kåseri

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999