Hur ser en lokförares vy ut? Vi kan tycka det är självklart, det är ett spår framför det lok hen framför. Men vad finns mer? Och hur ser betraktarens vy ut vid samma situation? Det är temat för dessa bilder.

Foto: LGF, Anders L
Text: Anders L

Möte med ett rälsbusståg av YBo6-typ som just lämnat Tvåbäcksnäs hållplats. Sträckan Hedköping–Ålbro–Farsarvet–Valnäs fick dubbelspår (och lär också ha elektrifierats vilket inte framgår av bilden) i början av 1950-talet. Malmtåget i vänster bildkant är på väg till Kvarngruvan med tomvagnar. På ängen till höger ser vi Jan “Kopplet” Otterfors, en fotograferande lokal tågentusiast. 
“Kopplet” Otterfors bild ovan är intressant då den visar både tunnelmynningarna vid Tvåbäcksnäs och bergsmansgården Dretbäcken utanför Hammartolfta trots att dessa platser, enligt kartan, inte ligger intill varandra! Förebilden till bergsmansgården finns i Pershyttan utanför Nora. Rälsbusståget som snart försvunnit in i tunneln är på väg till Ålbro stad belägen i södra delen av Saxnora Bergslag. 
Tomvagnståget har nått fram till gruvan och loket har kopplats loss av växlare Holger Jern, en av två bröder Jern som jobbar vid gruvväxlingen. Bakom loket ses den gamla laven vid Grandalsbergs gruva. Den gamla laven användes fram till 1930-talet då all uppfordring flyttades till Centralschaktets betonglave. 
Malmtågsloket ska kopplas till de lastade vagnarna på spår 2. Växlare Helmer Jern ger tecken för “sakta back” till lokföraren. Gruvans växellok står redo att hämta tomvagnarna från linjen och dra in dem på spår 3 varefter malmtåget kan avgå. Bilderna bör vara tagna före 1954 då banan till Kvarngruvan elektrifierades. 
När dubbelspåret mellan Hedköping och Farsarvet byggdes under tidigt 50-tal behövdes en ny bro över den vida dalgången strax norr om Tvåbäcksnäs hållplats. Det slumpade sig så att en tidigare använd brokonstruktion kunde återanvändas, dock med vissa justeringar jämfört med originalet. Därför kan den skarpsynte numer se Årstabrons lillebror i Saxnora Bergslag. 
Vid dubbelspårsbygget fick vägen mellan Björkvik och Geijerslund en planskild korsning med järnvägen. Tågen kan nu susa fram i hög fart (som Ra-loket på bilden) utan risk för kollisioner med landsvägsfordon. Distriktsveterinär Liljegren verkar ha fått något fel på sin bil och lämnat den vid vägkanten för att söka hjälp.
Tågmöte på klaffbron över kanalen som går mellan Uddsjön och Värlingen. På grund av dragkraftsbrist används fortfarande ånglok i vissa tåg inom SJ:s 124:e trafiksektion. På bilden en förarvy från en E2. En ny klaffbro kom på plats i samband med dubbelspårsbygget i början av 1950-talet. Det tycks pågå någon slags efterjusteringsarbete av bron. 
Ångaren Svanen inväntar broöppning innan färden kan fortsätta mot hamnen i Rullshyttan. Sedan järnvägens tillkomst har nyttokanaltrafiken fört en alltmer tynande tillvaro vilket öppnat upp för andra kanaltrafikanter. En sådan är ungkarlen och handlaren Einar Sjökvist i Rullshyttan som ofta tar med traktens unga damer på roddturer längs kanalen. 
En SJ rälsbusskombination står på spår tre i Farsarvet och inväntar avgång mot Ekensholm. SJ-fordon används i vissa turer på SMJ för att jämna ut vagnkilometerfördelningen mellan SMJ och SJ. Rälsbusståget startade sin färd i Ålbro, gjorde uppehåll i Näset och Ersbenning och inväntar nu ytterligare resenärer från södergående persontåg samt från landsvägsbussar som angör stationen. 
Fru Ragnhild Åström har kommit med bussen från Virhyttan och ska nu byta till tåget mot Ekensholm. Hon är på väg till sin syster i Hammartolfta då det blivit dags att hjälpas åt med köttet man fått efter årets älgjakt. Systrarna har sällan svårt att hålla konversationen igång och denna gång lär den kommande folkomröstningen om högertrafik vara ett aktuellt samtalsämne. 
Rälsbussen av YBo6-typ från Ålbro och Farsarvet har klart in till spår ett på Ramsbo station. Platsen direkt bakom föraren är populär både bland skolbarn och de järnvägsentusiaster som söker sig till Saxnora Bergslag. En bilist verkar ha struntat i varningarna vid vägskyddet. Hoppas han hinner förbi innan tåget kommer fram till övergången. 
Sågen i Ramsbo är en av de viktigare godskunderna vid SMJ. Kamrer Hammarberg är på väg till sin bil för att uträtta ett ärende. Några av gubbarna har samlats för att diskutera behovet av en ny truck till sågens brädupplag. Zetterquists Bil & Traktor i Västanå erbjuder en lämplig modell men ledningen på sågen måste först övertygas om inköpet. 
Stopp för biltrafiken vid den kombinerade väg- och järnvägsbron över Dretbäcken. Först i kön står middagsbussen mellan Hammartolfta och Femparshyttan. Linjen ingår i SMJ Omnibusaktiebolags linjenät som kompletterar tågtrafiken och med sina gummihjul når orter dit tågen aldrig kommer. Längst bak i kön ser vi Elfirma Ozon & Sons tjänstebil av typen 2CV. 
 
Bommarna har gått upp och landsvägstrafiken kan nu köra ut över bron. Rälsbussen tycks ha stannat just efter vägövergången. Misstänker rälsbussförare Jansson något tekniskt fel som han vill kontrollera närmare? Eller är det ett slags behovsuppehåll vi ser? Vi får hoppas att han kan köra ikapp eventuella förseningar så att anslutningen i Farsarvet håller. 
Tåg 9 är på väg in på spår 1 i Ekensholm. Lokbyte är att vänta då omloppen ligger så att loket från tåg 9 tas in för översyn vissa veckodagar. Tåget medför genomgående sittvagn mellan Mohällarne och Ålbro. Dessutom en postkupé på samma sträcka. Ett par mekaniker från macken hjälper till att få igång en trilskande Ford Victoria. 
 
Ett nyreviderat E-lok har kopplats framför tåg 9 för den fortsatta färden mot Farsarvet och Ålbro. SMJ:s verkstad i Ekensholm gör vissa uppdrag åt andra järnvägsförvaltningar när det finns ledig kapacitet i verkstaden. Loket har genomgått revision inklusive målning. Tendern saknar dock bansignaturmärkning. Är det ett misstag eller en medveten provokation av målarmästare Nordbäck? 
Rälsbussförare Norlander har behövt stanna till för att invänta klarsignal vid järnvägsövergången. På grund av skymd sikt tar de flesta förare det väldigt lugnt just vid denna övergång. Norlanders stora intresse i livet är fotboll och han har nyligen köpt ’Fotbollsboken 1954–1955’ av Rudolf Eklöw. Favoritlaget är Degerfors IF som dessvärre gör en dålig allsvensk säsong 1954–1955. 
En lastbil från Ekensholms Åkeri AB väntar vid bommarna. Gods som ska till orterna runt omkring Bångfors omlastas vid Bångfors station och körs ut med lastbil. Det gäller bland annat gods till Norrby, Smedsbo, Näs och Långheden. Fru Larsson, som också väntar vid övergången, arbetar på brukskontoret. En PV444 från Göteborg är på tillfälligt besök i samhället. 
 
I kursvagnen i tåg 9 sitter några tillfälliga besökare från huvudstaden. Handlar det månne om så kallade trainspotters på utflykt i Saxnora Bergslag? Privatbanan SMJ med sina ofta udda fordon lockar järnvägsintresserade till trakten. På plattformen står Tjärdalsboborna Lennart Eskilsson med sonen Birger som tagit sin PV444 till Kolaråsen för att hämta hustru/mamma Ingrid. 
Tåg 9 får denna dag invänta ett försenat lokalgodståg. Dragkraften i tåg 9 är ett inlånat diesellok litt T2 från tillverkaren MaK i Kiel som under någon vecka testas av SMJ som ett eventuellt framtida alternativ till de större ångloken. I förgrunden ser vi resterna av det år 1939 nedbrunna nya stationshuset i Kolaråsen. Efter branden började det gamla stationshuset användas igen. 
Extratåg på väg in på Mohällarne station. I Slättne utanför Mohällarne har Krigsmakten ett övningsfält dit det går diverse transporter. Vid större övningar även extratåg. Bilden ovan visar en förarplatsvy från en Arttrak m/40 som tillsammans med en 10,5 cm haubits m/39 står upplastad på första vagnen i tåget. Fotografen och Arttrak-föraren är värnpliktige Fjodor Axelsson. Extratåget dras av ett sprillans nytt T2-lok. 
Flygbilden måste också vara tagen av militär personal. Inte får väl någon civilist fotografera ett militärt extratåg? Lokföraren i T2-loket har stannat till och verkar få någon slags instruktion av transportofficeren på bangården. När extratåget kommit in hinderfritt på spår 4 kan rälsbussen med släp avgå som tåg 11 mot Farsarvet.
 
Stenkol och koks importeras via Mohällarne hamn. Stenkolen används både av industrier i området men naturligtvis även av järnvägsförvaltningarna. Varje dag lämnar stenkolslastade vagnar hamnen för leveranser till lokstationer i närområdet. Koks används vid vissa av stålverken i Saxnora Bergslag. Fredrik Åkare i sin Scania får vara försiktig när han rundar hörnet på magasinet så att han inte repar lacken på sin lastbil. 
Mohällarne hamns bogserbåt ’Egil’ assisterar kusttankern ’Skansen’ vid tilläggningen vid oljepiren. Vanligtvis är det fartyg från Rederi AB Polstiernan som lastar och lossar i Mohällarne. M/S Skansen tillhör ett annat rederi och verkar dessutom ha ukrainsk agg vilket är märkligt år 1955. Kanske är det därför som herr Larionov från sovjetiska legationen med sin svarta VW-bubbla är på plats i hamnen?