Kalenderbladsbilderna för 2010 hade inget uttalat tema men visade olika byggnader och miljöer runt om i anläggningen som ansågs representativa för SMJ.

Foto: SEN, LGF
Text: Anders L

Bångfors stationshus har förebilden i Nås i närhet av Vansbro på SWB-sträckan Engelsberg–Vansbro. Huset är idag ett bostadshus och har målats ljusgult! Modellen bär emellertid originalfärgen – falu rödfärg. Konsul Ehncrona från Bångfors herrgård skall åka med rälsbussen till Kungliga hufvudstaden och har precis vinkats av av områdets egen M. Hulot som syns i högerkanten, egentligen skolläraren i Ekensholms skola som är ute och cyklar. 
Ramsbo såg har förebild från Nors ångsåg utanför Järvsö. Sågarna låg tätt i vårt avlånga land. De drevs med vattenkraft, ånga och motor, innan de slutligen lades ner. Modellen är spegelvänd. Varför då? “Den passade bättre i vår anläggning på det sättet.”, kommentar från byggherren Folke W. Sågtimmer flottas till sågen på Holmströmmen. Godsvagnar med timmer lastas av och stockarna spelas sedan in i sågen via uppfordringsverket. En vagn för lossning är på väg att växlas fram. Förmiddagsturen med bussen på sträckan Ramsbo–Skällnora Qvarn–Norrfärnebo får vänta vid övergången. 
Ramsbo stationshus har som förebild Gyttorp på sträckan Nora–Karlskoga. Ekonomibyggnad med ett dass kombinerat med vedbod och garage kunde vara en normal syn, precis som på vilken gård som helst. Middagsrälsbussen har endast några få resenärer att plocka upp i Ramsbo. Kamrer Hammarberg på Ramsbo såg har just parkerat sin bil och är nu på väg till plattformen för att vinka av sin fru och svägerska. 
Bångfors herrgård med förebild från Malingsbo herrgård (Dalarna). Nuvarande herrgårdsbyggnad är från år 1700 och anläggningen är ett välbevarat exempel på en karolinsk bruksherrgård i timmer (även modellen har ojämna bräder). Konsul Ehncrona är just hemkommen e er en tur i sin sportbil. En av drängarna på herrgården håller på med trädgårdsarbete medan hans kollega verkar mer intresserad av vad som händer på andra sidan kanalen. Det tycks handla om blöta jobb denna dag.. 
Mohällarne kyrka, mitt i byn, med förebild från Malma kyrka (utanför Köping). Till vänster ser vi Mohällarne värdshus och verkstad samt begravningsbyrån. I förgrunden syns infarten till Mohällarne stationsområde. Vardag i Saxnora Bergslag. Malmtåg från Kvarngruvan rullar genom bygden. Solmanvagnen lastas med jordgubbar vid magasinet. Bussen från Jarlsvik passerar kyrkan. Vissa resenärer stannar dock på kyrkogården efter ett kort stopp på begravningsbyrån. 
Ekensholms lokstation. Vagnsverkstaden till vänster kan kännas igen från en förebild i Nora. Husen på berget i fonden och till höger på bilden återfinns (återfanns) på Södermalm i Stockholm. Vattentornet kommer från Grängesberg. Folktomt kring verkstaden och lokstationen. Fabrikör Persson (i skyddsförkläde) och vagnssynare Otterbäck får själva ta hand om det nyligen ankomna A6-loket. Någon tar en provtur i sin gröna Volkswagen. En annan bilist ska tanka. Malmtåget rullar så sakta mot Mohällarne hamn. 
Stationshuset i Kolaråsen har som förebild Järle utanför Nora. Detta var ett av Sveriges första vid en bana med reguljär trafik. Nu ingår det i  museiföreningen NBVJ:s anläggningar. I SMJ:s fiktiva värld har huset åter tagits i bruk sedan det senare byggda stationshuset brunnit. På hösten minskar antalet resande till och från Kolaråsen. Annat är det under sommaren när pensionaten i området och inte minst det ärorika Kola Brunn har fulla hus. Idag ska dock Kola Brunns ‘First Lady’, doktorinnan Rigmor Mortis, ut och åka tåg. 
Mohällarne godshamn med de stora hamnmagasinen med förebilder från Blasieholmen, Stockholm. De var gamla militärförråd som på 1970-talet övertogs av Waxholmsbolaget. Byggherren till dessa modeller övertog så småningom i sin tur lokalerna i bortre änden, så han känner huset väl. Rederi AB Polstiernans fartyg angör ofta Mohällarne hamn, i bakgrunden på bilden lastar S/S Malmland järnmalm. Hamnkapten Archibald Haddock huserar i hamnkontoret och håller ett vakande öga över verksamheten i hamnen. 
Kvarngruvan med lave och kross. Förebilden, Ställbergsgruvan, var i drift mellan 1867 och 1977 och under lång tid Sveriges djupaste gruva med orter ner mot 1000-metersnivå. Den manganhaltiga malmen togs upp via betonglaven, f.ö. en av de första i det materialet. Spelstyrare Holger Andersson kör bakom Allan Harryssons (Dynamit-Harrys) lastbil. Dynamiten kommer till Kvarngruvan med järnväg och körs sedan ut till gruvorna i området av Allan. Det är stilla på gruvbangården i väntan på de nya tomvagnarna. 
Bångfors station i kvällsljus. I mitten av bilden ser vi Klädnypsfjäderfabriken. Förebilden till fabriken låg tidigare i Strängnäs men är nu riven. Godsmagasinet till höger är av standardtyp och har förekommit på många olika platser i landet. Dagens sista rälsbuss mot Farsarvet gör uppehåll på spår 1. Stins Hedlund är ute på plattformen och ger tecken i riktning Ekensholm men infartsväxeln ligger till spår 2. Är det ett extratåg på väg som ska följa efter persontåget mot Mohällarne? 
Bångfors kanals klaffbro har som förebild en bro som fanns i Norsholm där Södra stambanan korsar Göta Kanal. Den nuvarande bron vid Norsholm är av modernare snitt och saknar den stora motvikten. Varför ett soptåg från Lövstabanan kör på linjen mellan Ålbro och Valnäs är höljt i dunkel. Morgonens första solstrålar lyser på stugan där pensionerade banvakten Georg Malmkvist bor. Huset byggdes ursprungligen av hans storebror, byggmästaren Malmgren. Odören som soptåget lämnar efter sig är högst konkret och lär förpesta området under förmiddagen. 
Mohällarne lokstation, en viktig anläggning för järnvägen där lok och motorvagnar underhålls och förses med drivmedel inför nya uppdrag. Saxnora Omnibussbolag AB är granne med lokstationen och har sitt garage i den röda byggnaden till höger om lokstallet. Gott om fordon på lokstationen. Trots den tidiga timmen pågår en diskussion om varför rälsbussen inte är tankad. När malmtåget passerat kan lokomotorn dra upp vagnarna till den månljusbelysta bangården. Är det nya trafikchefen som står vid banavdelningens skjul?