God fortsättning önskas alla medlemmar!
Vår anrika förening har förlängt sin existens genom att år 2021 startat.
 
Tyvärr har vi inte lämnat pandemin bakom oss i och med årsskiftet. Styrelsen vill därför påminna om att SMJ:s verksamhet är pausad tills vidare.
Läs hela texten genom att klicka på rubriken.

På styrelsemötet den 15 december 2020 konstaterade styrelsen att det inte går att häva pausläget utan fortfarande gäller att SMJ inte organiserar några klubbaktiviteter. Rent konkret betyder det;
 
• Inga klubbkvällar
• Inga körningar
• Inga visningar
• Inga mässor
• Inga besökare
• Eventuella (arbets)besök i klubblokalen får endast göras av friska och symptomfria medlemmar
Detta gäller tillsvidare.  
 
Av media senaste dagarna framgår dessutom att Regeringen förbereder en ny ’pandemilagstiftning’ som tillsammans med nya föreskrifter ytterligare skärper kraven på föreningar och hur många personer som samtidigt får vistas i föreningslokaler. Dessa skärpningar kommer att påverka SMJ och alla medlemmar förväntas följa de nya skärpta reglerna som träder i kraft i mitten av januari 2021.
 
Vi tycker alla att det är oerhört trist att inte kunna utöva vår hobby på vanligt sätt på plats på SMJ. Men alla medlemmar måste ta sitt ansvar och bidra till att inte sprida smittan vidare. Största bidraget till detta är genom att inte besöka klubblokalen när andra medlemmar är på plats.
Ju snabbare smittan kan begränsas och restriktioner hävas, desto snabbare kan verksamheten inom SMJ återgå till det normala.
 
Med förhoppningar om att verksamheten kan återgår till det normala tidigt under år 2021.
Styrelsen kommer att informera fortlöpande om läget för klubbverksamheten.
 
Styrelsen
(genom Anders L, ordförande)