Verksamhetsberättelse för 2019 är nu publicerad till gagn för att uppfriska minnet för både medlemmar som deltog på årsmötet såväl som för de som inte hade tillfälle till detta..