Text om val av anslutningsdon på digitalslingar uppdaterat.
se byggartiklarna om digitaltips