TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Publika visningar

2017-05-24  *  Område: Besök eller kontakta oss, Visning av Ekensholmsbanan
 
Vi åter­kommer med visningar i höst. 
 

Det mörknar på SMJ, en liten försmak på vad som komma skall.

December
2017   v 48
2
Lördag
Hjul­kör­ning, öppet för besö­kare 13-​17
Särskilt tjänst­gö­rings­schema för medlemmar som anmält sig till evene­manget.
 

Antalet besö­kare är begränsat till 35 st. Hur du köper biljett till en publik visning framgår av infor­ma­tion på denna hemsida eller annan annon­se­ring.

En visning inne­håller ett block om cirka 45 minu­ters trafik på SMJs anlägg­ning. Efter trafiken finns möjlighet att köpa fika och/​eller SMJ-​produkter.

Andra till­fällen under året är också speci­ella trafik­dagar, Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en grupp­vis­ning.

(Klubb­kvällar har vi ingen trafik utan arbetar på anlägg­ningen. De kväl­larna är främst avsedda för klub­bens medlemmar. Men du är välkommen för ett besök eller för att "prova på" några gånger innan du fyller i en medlem­san­mälan.)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (vägbe­skriv­ning) (kontakt­per­soner)
Rosenlunds­ga­tan 54
118 63 STOCKHOLM

 

En resa på SMJ

  • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
  • Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
  • Hur du hittar till oss? Se Vägbe­skriv­ning.
  • Vi måste tyvärr reser­vera oss för att insläppet kan stängas tidi­gare då utrymmet i lokalen är begränsat.

Innan och efter trafik­spelet ges det till­fälle att

Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler:
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.

Nu går den ju
Nu går den ju
Sakta fart framåt
Sakta fart framåt
Det här blir bra
Det här blir bra
/​/​