TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Publika visningar

2017-03-24  *  Område: Besök eller kontakta oss, Visning av Ekensholmsbanan
 
SMJ åter­upptar visningar för allmän­heten, 19+28 biljetter kvar
Efter en tids uppe­håll åter­upptar SMJ visningar dit allmän­heten är välkommen. Vi har bytt dag och tid för visning­arna. Vi kommer att expe­ri­men­tera lite i början för att hitta de bästa lösning­arna för våra visningar fram­över. Genom­fö­randet denna gång behöver inte bli exakt lika nästa gång.
 

Det mörknar på SMJ, en liten försmak på vad som komma skall.

Närmast har vi  två visningar av vår anlägg­ning som före­ställer den svenska Bergs­lagen i mitten av 1950-​talet. Visning­arna äger rum söndagen den 26 mars. Det finns 35 biljetter till varje visning.

  • Visning 1 klockan 13.00–14.30 (insläpp 13.00–13.15), 19 biljetter kvar
  • Visning 2 klockan 15.30–17.00 (insläpp 15.30–15.45), 28 biljetter kvar

Kvar­va­rande biljetter efter tors­da­gens försälj­ning säljs på söndag 26/​3 från kl 12.00 vid Rosenlunds­gatan 54.

Biljetter kan förköpas klockan 19.30–20.30 torsdag 23 mars vid entrén Rosenlunds­gatan 54.

En visning inne­håller ett block om cirka 45 minu­ters trafik på SMJs anlägg­ning. Efter trafiken finns möjlighet att köpa fika och/​eller SMJ-​produkter.

Andra till­fällen under året är också speci­ella trafik­dagar, Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en grupp­vis­ning.

(Övriga klubb­kvällar har vi ingen trafik utan arbetar på anlägg­ningen. De kväl­larna är främst avsedda för klub­bens medlemmar. Men du är välkommen för ett besök eller för att "prova på" några gånger innan du fyller i en medlem­san­mälan.)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (vägbe­skriv­ning) (kontakt­per­soner)
Rosenlunds­ga­tan 54
118 63 STOCKHOLM

Mars
2017   v 12
26
Söndag
Publik visning kl 13.00, ca 45 min trafik. 35 platser. Biljetter kan förköpas kl 19.30–20.30 torsdag 23 mars vid entrén Rosenlunds­gatan 54. Even­tu­ella kvar­va­rande biljetter säljs på trafik­dagen från kl 12.00 på samma plats.
OBS – Även 15.30
Mars
2017   v 12
26
Söndag
Publik visning kl 15.30, ca 45 min trafik. 35 platser. Biljetter kan förköpas kl 19.30–20.30 torsdag 23 mars vid entrén Rosenlunds­gatan 54. Even­tu­ella kvar­va­rande biljetter säljs på trafik­dagen från kl 12.00 på samma plats.
OBS – Även 13.00
 

En resa på SMJ

  • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
  • Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
  • Hur du hittar till oss? Se Vägbe­skriv­ning.
  • Vi måste tyvärr reser­vera oss för att insläppet kan stängas tidi­gare då utrymmet i lokalen är begränsat.

Innan och efter trafik­spelet ges det till­fälle att

Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler:
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.

Det här blir bra
Det här blir bra
Nu ska det bli åka av
Nu ska det bli åka av
Tåget ska vara här
Tåget ska vara här
/​/​