SMJ-vingar-6

Visningar

Publika visningar

Som en liten aptitretare för kommande visningar hänvisar vi till 
 –> Temabilder i Bildgalleriet
 –> Filmklipp

Det mörknar på SMJ, en av våra visningsvarianter.
 
Antalet besö­kare är begränsat till 35 st. Hur du köper biljett till en publik visning framgår av information på denna hemsida eller annan annonsering.

En visning inne­håller ett block om cirka 45 minu­ters trafik på SMJs anlägg­ning. Efter trafiken finns möjlighet att köpa kaffe  med dopp och/​eller SMJ-​produkter.
 

En resa på SMJ

  • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
  • Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
  • Hur du hittar till oss? Se även Hitta oss.
Efter trafik­spelet ges det till­fälle att:
  • titta närmare på anlägg­ningen och samtala med medlem­marna,
  • köpa en kopp kaffe med dopp i Café Bakfickan eller
  • kanske köpa något från SMJ (se även Produkter under Försäljning).
Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.