SMJ-vingar-6

Visningar

Publika visningar

Det mörknar på SMJ, en av våra visningsvarianter.
 
Antalet besö­kare är begränsat till 35 st. Hur du köper biljett till en publik visning framgår av information på denna hemsida eller annan annonsering.

En visning inne­håller ett block om cirka 45 minu­ters trafik på SMJs anlägg­ning. Efter trafiken finns möjlighet att köpa kaffe  med dopp och/​eller SMJ-​produkter.

INSTÄLLD Publik visning söndagen den 15 mars 2020
Öppet för besö­kare 13—16. Sista insläpp sker 15.30.

SMJ måste tyvärr meddela att söndagens (15/3) visning på SMJ måste ställas in. Orsaken är som du säkert gissat Coronaviruset. Lokalerna är relativt trånga vilket gör att det oftast blir täta avstånd mellan medlemmar och/eller besökare.

SMJ vill inte förknippas med att vara en 'smitthärd' för Corona och följer därför många andra evenemangsarrangörer och ställer in. Mycket tråkigt självklart men dessa Coronatider är inte som det brukar vara och då blir det drastiska (och ofta tråkiga) beslut.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Som en liten aptitretare för kommande visningar hänvisar vi till 
 –> Temabilder i Bildgalleriet
 –> Filmklipp

En resa på SMJ

  • Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
  • Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
  • Hur du hittar till oss? Se även Hitta oss.
Efter trafik­spelet ges det till­fälle att:
  • titta närmare på anlägg­ningen och samtala med medlem­marna,
  • köpa en kopp kaffe med dopp i Café Bakfickan eller
  • kanske köpa något från SMJ (se även Produkter under Försäljning).
Saxat från våra fotograferings- och besöks­regler
Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet) skall inhämtas från SMJ:s styrelse som också anger villkor för publi­ce­ring.