SMJ-vingar-6

Gruppvisning

Som en liten aptitretare för kommande visningar hänvisar vi till 
 –> Temabilder i Bildgalleriet
 –> Filmklipp

 SMJ ordnar gärna grupp­vis­ningar på ej ordi­narie trafik­kvällar för grupper på högst 35 personer. Ni kan vara en intres­se­för­e­ning eller kanske ett företag som gör ett besök som start på en trevlig kväll.

 • En grupp­vis­ning kan omfatta: 
   - en presen­ta­tion av klubben och banan,
  - ett trafikspel,
   - en närmare inspek­tion av anlägg­ningen eller
   - vad vi nu kommer överens om.
 • Kaffe med dopp ingår i visningen.
 • Om till­fälle ges kan besö­kare vid ett sådant här till­fälle få tjänst­göra i trafik­spelet.
 • Besöksregler, se Allmänt om visningar.

Eller om vi får berätta om ett besök …
Ett företag tackade av en kollega som skulle gå i pension med en bokad visning. Kollegan är mj-​entusiast och besöket hos SMJ var mycket lyckat. Den blivande pensio­nären var närmast salig när han fick vara lokfö­rare på SMJ. Kanske bäst kan belysas genom hans häls­ning i gäst­boken innan han (motvil­ligt) lämnade klubb­lo­kalen; "Så här kul har jag inte haft sedan jag pallade jord­gubbar 1963!"

Vänd Dig till våra kontakt­per­soner för att planera just Din visning och få ett kost­nads­för­slag.