SMJ-vingar-6

Visningar

Allmänt om visningar

Publika visningar 
Avsedda för enskilda besökare och annonseras i förväg. Entré tas ut och antalet platser är begränsat.

Gruppvisning
Beställda visningar för grupper om max 30 personer. Upplägget anpassas för gruppen.

(H)julkörningen
Avsedda för enskilda besökare en gång om året, oftast första lördagen i december. Entré tas ut och visningen är i princip begränsad till en dryg timme.

"Vi kallar den här världen för Saxnora Bergslag"

Anlägg­ningen som ni ser före­ställer en fiktiv Bergs­lags­miljö som det såg ut i mitten på 1950-​talet. Vi har valt att inte peka ut någon exakt verklig före­bild utan vi har plockat "godbitar" från olika Bergs­lags­mil­jöer och satt ihop en liten fiktiv värld.

Vi kallar den här världen för Saxnora Bergslag och den inne­håller då ett antal saker som är typiska för Bergs­lagen. Vi har t.ex. en gruva vid entréen, vi har bruks­mil­jöer, vi har hamnar, det finns kanaler och natur­ligtvis olika indu­strier som då lever av dom råvaror som finns i Bergs­lagen.

Besöksregler

 • Häng av ytter­kläder och väskor på anvisad plats. (SMJ ansvarar EJ för kläder, värdesaker etc.)
 • Ta del av säker­hets­in­for­ma­tionen som presen­teras.
 • Förtä­ring vid kaféborden är tillåten men inte på andra platser i lokalerna.
 • Håll uppsikt på nyfikna barn (och vuxna). Anlägg­ningen är ömtålig och ingen lekplats. 

Fotografering

 • Fotografering eller filmning för enskilt bruk, dvs. det är tillåtet att visa enstaka bilder på FaceBook och andra sociala medier. (I övrigt måste tillstånd inhämtas i förväg för alla andra aktiviteter i våra lokaler.)
 • Hjälp­medel får ej användas på visningar av något slag.
  (Stativ, belysning, skärmar och liknande får ej användas. Kameror får natur­ligtvis inte ställas i land­skapet.)
 • Till­stånd för even­tuell publi­ce­ring (t.ex. i tidningar eller på internet)
  skall inhämtas från SMJ:s styrelse i förväg som också anger villkor för publi­ce­ring.
 • Miss­bruk av dessa regler kan innebära ett totalt fotoförbud i lokalerna.