SMJ-vingar-6

(H)julkörningen

Tack för i år. Välkomna åter nästa år 2023.

Öppet för besö­kare 13.00—16.00.
 

Biljett­pris 50 kr för besö­kare från 16 år och uppåt.
Två(2) rese­närer under 16 år fritt och endast i beta­landes säll­skap.
 


 

  • Visning av banan görs i samband med trafik­spel som startar en gång per timme.
  • Trafikspelet pågår cirka 45 minuter, sedan kan
     - besö­karna studera banan i detalj,
     - samtala med medlem­marna,
     - köpa en kopp kaffe med kaka,
     - kanske köpa något från SMJ (se även Produkter under Försäljning).
Vi måste tyvärr reser­vera oss för att insläppet kan stängas under en kortare tid då utrymmet är begränsat.