SMJ-vingar-6

Kontakta oss

Adress

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb
Rosenlunds­gatan 54
118 63 STOCKHOLM

  • PlusGiro: 28 22 66-​6
  • Telefon (klubb­kvällar): 08-​84 34 75
  • Klubb­kväll: torsdag 20.00–

Kontaktpersoner

Ordförande
Anders Lundin Sekreterare
Jan-Olof Matsson Frågor till Försäljningen
  • E-​post: forsaljning@smj.org
  • Telefon (klubb­kvällar): 08-​84 34 75, fråga efter ansvarig för Försäljning.