SMJ-vingar-6

Styrelsen informerar


2017-04-22 SMJ-​aktiviteter resten av VT 2017 och sommaren

Text: Anders L 

Infor­ma­tion given under årsmötet 2017:

 • MJ-​mässa i Göte­borg 29 + 30 april (Anders L)
 • Inven­te­ring av fordon till trafiken (Janne O)
 • Publik visning lördag 20 maj (Anders L /​ Hubert Ö)
 • Medlems­auk­tion maj/​juni (Anders L /​ Håkan L)
 • Tester av ny digi­tal­central Z21 i kombi­na­tion med RR&Co (Mats D /​ Otto BvL)
 • Kame­raö­ver­vak­ning, moni­torer i lokfö­rar­rummet (Sten L /​ Benny T)
 • Montage av stört­skydd längs spåren i under­jorden (Thomas G /​ Sven F)
 • (Om)Kalibrering av lok och motor­vagnar (Hubert Ö /​ Hans L /​ Håkan L)
 • Folk­parken (Jack S /​ Dietrich M)
 • T-​banestation Berga­kungens sal (idéstadie)
 • Hemsidan, ny teknik och översyn av innehåll/​utformning (Lars-​Gunnar F)
 • Mohäl­larne station (sommaren) (Lars-​Otto M /​ Håkan L)
 • SMJ 80 år 2018 (Anders L /​ Svenne N)