SMJ-vingar-6

Medlemsanmälan

Vad krävs för att bli medlem?

  • Att du är intres­serad av att bli medlem i SMJ.
    (Kom gärna ner på några klubb­kvällar och bekanta dig med klubben, vår verk­samhet och våra medlemmar.)
  • Att du läst igenom föreningens policy för Copyright och GDPR. VIKTIGT
  • Att du skickar in en medlem­san­mälan till styrelsen.
  • Att du betalar medlems­av­giften. Den är f.n. 500 kr per halvår. Plus­Giro: 28 22 66-​6.

Medlemsanmälan

Styrelsen behöver en del uppgifter om Dig för att kunna hålla vårt medlems­re­gistret aktu­ellt.
Formu­läret kan du även använda vid adres­sänd­ring etc. (* = obli­ga­to­riska uppgifter).
 

  • Du kan bara mata in en e-postadress
  • Skriva gärna vad du speciellt är intresserad av.