SMJ-vingar-6

Klubbens historia

Verksamhetsberättelser

"En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod." – Wikipedia

I vårt fall är det alltså vad som utspelade sig i klubblokalen och verksamheten föregående kalenderår. Här kommer nu de senaste årens berättelser, egentligen från när vi första gången publicerade dom på hemsidan...

Vissa år är det mer som händer på anläggningen än andra år, ibland är det externa aktiviteter som tar mer plats.

 • 2021 – "Annus Horribilis 2 – The Continued Nightmare"
 • 2020 – "Annus Horribilis! En krönika över ÅTTIOTVÅÅRINGEN SOM GICK I KARANTÄN"
 • 2019 – ”Åttioettåringen som bytte version” 
 • 2018 – ”Åttioåringen som led växeldöd” 
 • 2017 – Mässingsjuntan 10 år, artikel i tidskriften Nostalgia, ny layout på hemsidan, digitalgruppen och bromsproblem
 • 2016 – Trävagnsboken, ångloket E6, malmhamnen, mer cummulusmoln, banvaktarstuga, kalibreringsbangård
 • 2015 – ny telefonväxel, kombi­ne­rade väg- och järn­vägs­bron, julfest med medaljutdelning
 • 2014 – försäljning på flera mässor, ny belysning, mer belysning i hus och gränder
 • 2013 – 
 • 2012 – 
 • 2011 – 
 • 2010 – 
 • 2009 – 
 • 2008 – 
 • 2007 – 
 • 2006 – 
 • 2005 – 
 • 2004 – 
 • 2003 – 
 • 2002 – 
 • 2001 – 
 • 2000 –