SMJ-vingar-6

Kalenderblad

2017 – Ett dygn i Bergs­lagen

Vi envisas, kalen­der­bladen kommer ut även 2017. (Missade du kalen­der­bilderna för åren 2010–2016? Ta en titt. Speci­ellt bilderna från 2010 är några av dom finaste bilderna vi någonsin åstad­kommit från klubben.)

Årets tema: Ett dygn i Bergs­lagen

Nattåg på Farsarvet

Genom att ge ut kalen­der­bladen månadsvis kan vi ta med måna­dens akti­vi­teter inom SMJ (eller där SMJdeltar på något sätt) till vilka allmän­heten har till­träde. Vill du så kan du ladda ner en motsva­rande pdf-​fil i A4-​format och skriva ut den.

I klubb­lo­kalen finns uppsatt en intern variant av kalen­dern med alla uppgifter från SMJ:s Kalen­da­rium.

Nattligt arbete
Malmen lastas över till fartyg
Morgon­räls­bussen i Kolaråsen
Gamla vibbar i Ekens­holm
Banvak­tar­stugan
Mohäl­larnes andliga och kropps­liga spis
Mili­tär­trans­porter i Bång­fors
Kvällståg från Ekensholm
Kursvagnar och kontinenttrafik
Malmtågsdelning på Farsarvet
Nattliv i Ekensholm
Nattåg på Farsarvet