SMJ-vingar-6

Digitalgruppen

Digitalgruppen har jobbat med olika initiativ under året. På den här sidan kommer olika steg i arbetet att presenteras. 

Digitalgruppen har även börjat kartlägga, dokumentera och sprida kunskaper om både den mjukvara och hårdvara som styr SMJ:s anläggning. Arbetet kommer att fortgå löpande.

Presentation av inriktningen på digitalarbetet.