SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2021 > 07

SMJ:s hedersmedlem Bertil C har gått ur tiden. Han blev medlem i SMJ redan då klubben hade sin anläggning i Sagerska Husen på Hamngatan och var klubbens kassör under många år från 1960-talet och fram till och med andra halvan av 1980-talet. 

Men Bertil gjorde mycket mer i föreningen är höll i pengarna. Han var mycket duktig på att konstruera och bygga stabila och stadiga konstruktioner. En stor del av ramverket under vår nuvarande anläggning är resultatet av Bertils tankar, penna och hantverk. Som alla vet är det mycket stadigt byggt och gjort med stor hantverksskicklighet. 

Vi har även skapelser gjorda av Bertil på anläggningens ovansida. Bergsskärningen mellan Ekensholms station och badet/folkparken gjorde Bertil till anläggningen på Hamngatan och den är så snygg att den följde med till och installerades på den nuvarande anläggningen. Det fanns tidigare ett halvt berg med en tunnelmynning i anslutning till skärningen som Bertil skapat. Det halva berget hade inte någon funktion på nya anläggningen men hade följt med när den delen av anläggningen flyttades till Södermalm. Det halva berget fanns emellertid kvar länge och kallades för ’Bertilsklacken’. 

Bertils signum var att göra saker ORDENTLIGT och stadigt från grunden. Ibland kunde väl några av oss andra tycka att en del konstruktioner på banan var onödigt kraftigt dimensionerade vilket gjorde att Bertil fick en egen verksamhet uppkallad efter sig i klubbens årsberättelser – Firma CMK. Jag tror att Bertil gillade Firma CMK och att återkommande bli omnämnd i klubbhistoriken. Och eftersom konstruktionerna fortfarande finns kvar och står där stadigt ännu så är det kanske beviset på det gjorde på rätt sätt…. 
 
Tyvärr var hälsan inte med Bertil på senare år och det var länge sedan han besökte klubblokalen. Våra tankar går till Bertils dotter. Vi som rör oss i Saxnora Bergslag kommer att sakna vår hedersmedlem och innehavaren av Firma CMK (Carlgrens Mastodontlika Konstruktioner). 
 
/Anders L 
Ordförande SMJ 

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999