SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2020

SMJ Årsmöte 2020

SMJ höll sitt årsmöte för 2020 dem 10 september. Flera månader försenat då det normalt hålls i april månad. Formaliakrav kring föreningens administration gjorde dock att vi behövde ha ett årsmöte och så fick det bli. 17 medlemmar deltog i årsmötet som förlöpte utan några anmärkningsvärda händelser. Tja, det ska då vara herr sekreterarens krönika över händelser under verksamhetsåret 2019 (och jag tror också lite från 2020) som var både omfattande, fyllig, underfundig och underhållande. Rätt många av föreningens medlemmar och funktionärer blev omnämnda i sagda krönika, oftast med en liten tvist men alltid med värme.

Resultat- och balansräkningar godkändes och lades till handlingarna. Revisionsrapporten hade inga anmärkningar och den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet.
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2020 godkändes och den avgående styrelsen gav också en översikt över lagersituationen för olika produkter i SMJ:s sortiment. Medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad enligt den avgående styrelsens förslag och beslutet på mötet.

Ny styrelse valdes. Den är till stora delar identiskt med den avgående. Ett par ändringar blev det dock. Eric Bergendahl valdes in som suppleant och Hedersordförande Otto BvL lämnade suppleantposten och fick istället en fri roll som till styrelsen permanent adjungerad Hedersordförande.

Den nya styrelsens sammansättning; Ordförande Anders Lundin, sekreterare Hubert Österlund, kassör Leif Persson, ledamot Mats Dahlström, ledamot Mikael Ekelund, ledamot Håkan Löfgren, suppleant Sten Lannér, suppleant Eric Bergendahl, adjungerad Hedersordförande Otto Berg von Linde.

/Anders L

Etiketter: årsmöten

Panelen i förarhytten

Där började Julle och Berth M att skruva ner pannåerna och att dra ut de stora kablarna som går ut i teknikrummet. När Julle och jag kom ner i går så ringlade kablarna sig som ett stort ormbo vid förarplatsen för SJ så det verkade bra att dra ut dom i teknikrummet. Det var trångt i hålet att få ut de första kablarna men vartefter så gick det lättare. Så då fortsatte vi av bara farten att dra ut resten, Julle drog bort kablarna i teknikrummet och till slut hade vi en hög med 18 kabelbuntar på skrivbordet… Tornadon Juhlin hade passerat teknikrummet.

Tips: behöver någon bra kopplingstråd (som iofs är entrådig men 0,6 mm i diameter så den är inte så skör) ta en sådan här bunt om du kommer ner till klubben. Då har du tvinnade parledningar en masse att arbeta med hemma. En del kommer att sparas på klubben andra att så småningom skickas på återvinning tillsammans med de sista reläsatser.

(Hela berättelsen fortsätter i sin helhet efter bilderna.)

/Lars-Gunnar F

Förklaring till bilderna: Först några bilder på panelen som den såg ut. både som helhet och på insidan hur den var uppbyggd (tänk på att den dels är byggd på 1970-talet, dels med samma panelmekanik som användes på SJ-panelen från 1950-talet eller så). Sedan kommer några bilder från kabelrensningen och rivningen av panelen. Som slutbild kommer en arbetsbild på den nya översiktspanelen som är under framtagande (blir enbart i svart och vitt, färgstrecken är enbart måttlinjer). 

OBS – Bara för att panelen i förarhytten är riven så kan vi ännu inte riva stativ 4, det återstår en del omkoppling och felsökning/störsanering på de omkopplade spårledningarna.

Har ni undrat över hur en panelbit med alla sina lampor och omkopplare så ut på baksidan. Jag har tagit några bilder på detta och som ni se är det gediget arbete men jag undrar om det är någon utan färgseende som har dragit ledningarna, alla har ju samma färg. Vilket gigantiskt petjobb att hålla ordning på alla ledningar och få dom till rätt ställe!

OK, kablarna var nu borta men hur i h-e skulle vi få bort fackverket bakom tavlorna. Det var ett gediget bygge kändes de som. Om kablarna var sydda både men varandra och i fackverket så att det var jordbävningssäkert kändes fackverket när kassaskåpssäkert… men det var en chimär, det var en koloss på lerfötter. Vi kom att likna det med montering av ett köksskåp på väggen, då har man ju ofta en stödlist som man sätter i underkant på skåpet. Det fanns det även här, men även en i överkant. Bort med alla skruvarna! Men inte rörde sig fackverket för det…

Julle hämtade sin multisåg och kapade på ett antal ställen och även då fick man ta till en blyhammare för att få loss bitar. Det var limmat och spikat bakifrån i ett bakstycke. Då kapade han de långa stödreglarna i bitar mellan de gamla skruvarna, men nä inte något som rörde sig.Då kom urkraften Juhlin fram och ”Den SKA ner” var den kärnfriska kommentarer från herr Juhlin. Fram med ett litet bräckjärn och se… då släppte allt på en gång. 

Så nu stod vi där med en stor möbel av något slag, det var väl bara att hasa fram den till kanten på förarhytten och låta den glida ner på golvet. Nä, så enkelt var det inte. Det kilade fast sig mot innertaket, så fram men kapen igen och bort med den nedre hörnan och då gick det bättre. Nu står ”möbeln” på golvet mellan pelarna ut med paradsträckan och Svenne Lampa har lovat att ta med sig sticksågen och få ner din i hanterbara bitar så att den kan slängas.

Etiketter: ga_reläsystemet

Årets resa med veterantåget på Saltsjöbanan avklarad. Saltsjöbaden - Henriksdal ToR. Resan gjordes i motorvagn nr 15. Med i tåget fanns även manövervagnen nr 22.
Av den tjänstgörande personalen fick vi veta att ytterligare en vagn är under renovering men är inte klar för trafik.
Fordonen ägs av Spårvägsmuseet i Stockholm men Saltsjöbanans museiförening tar nähand om dem och kör med dem.
/Anders L

Etiketter: besök

SMJ:s årsmöte har fått flyttas från april och kommer att hållas den 10 september. Styrelsen har diskuterat frågan om tidpunkt för mötet och till slut kommit fram till att formaliakrav gör att mötet behöver genomföras trots att coronaläget inte normaliserats.
Planen är att låna garaget under mötet för att kunna möblera med rejäla luckor mellan stolarna.
En formell kallelse kommer men boka kvällen den 10/9 för årsmötet.
Anders L

(Bilden här intill visar ett avsnitt från en av världens äldsta järnvägslinjer - den mellan Manchester och Liverpool. SMJ är inte så gammal men 82 år är ändå en aktningsvärd ålder och vi kör vidare så gott det går trots covid-19.)

Etiketter: årsmöten

Lars-Gunnar och Julle har kommit långt med den nya panelen till Farsarvet. För användaren känns panelen likvärdig med dem i Mohällarne, Bångfors och Ekensholm men ’under skalet’ är det lite annan teknik. Farsarvet behöver ju kunna fungera både när tågklareraren där bestämmer över stationen men också när Train Controller automatkör tåg till eller från spår på stationen.
Här intill några bilder på utsidan och på insidan av panelen. På bilderna är panelen inte inkopplad och därför lyser inga dioder.
/Anders

Etiketter: banarbeten

Ännu en modellbil har lanserats av klubben. Denna gång en PV56 med tillhörande gengasaggregat (känt under smeknamnet eftertanken). PV56 var en av bilmodellerna i PV53-PV56 serien som producerades med start just före och under andra världskriget. Hur du köper ditt exemplar av modellbilen framgår av försäljningssidorna på smj.org
/Anders L

Etiketter: produkter

Gran o fur

Många träd behövs på en anläggning med dalatema. Tillverkningen av granarna känns bekant även om det är koppar i grenarna. Tallarna görs av grillpinnar och koppartråd.

Etiketter: banarbeten

Utby Rallare i Rättvik

Traditionen vecka 9 innehåller ett besök hos Utby Rallare. Föreningen håller till i utkanten av Rättvik i en f.d. ladugård (som finns som modell på anläggningen). Bygget av landskapet hade kommit långt sedan mitt senaste besök och nu börjar stationerna norr/nordväst om Rättvik ta form. En av stationerna, Åkernäs, ska få anslutning med en 600 mm kalkindustribana från Kullsberg.
Föreningen har publika visningar då och då. En av trådarna på Svenskt MJ Forum handlar om föreningen. Där finns mer info.
/Anders L

Etiketter: besök

Östgötamötet 2020 

Traditionsenligt Östgötamöte i Norrköping. Välorganiserat som vanligt! Välförsett smörgås- och fikabrödsbordack och det fanns alltid kaffe i termosarna. Stort tack till Klas och Anders som ordnade och skötte evenemanget.

Årets föredrag hölls av Willy F som pratade om Norrköpings hamn och de olika hamnspår som funnits (och i viss omfattning finns).
Många fina modeller och dioramor kunde beskådas. SMJ:s ångloksbyggsatser hade varit utgångspunkt för några byggen.
/Anders

Etiketter: besök

Ny modellbil från SMJ. Premiär i ’Peking’ på Östgötamötet

Etiketter: produkter

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999