SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2019 > 02

Utby Rallare i Rättvik

Precis som förra året passade jag på att hälsa på Utby Rallare under ett besök i Rättvik. Utbyklubben bygger en MJ-anläggning föreställande Rättvik station och delar av linjerna mot Mora, Falun och Borlänge. Avbildad tid är runt 1960 men kan sträckas ut både bakåt och framåt i tiden några år.

Rättviks station, lokstation och samhälle har många modellhus av förebilder lätt igenkännbara också för en tillfällig besökare. Utby by (med ladugården där klubben håller till) finns också med på anläggningen liksom enstaka hus från omkringliggande orter.

Vid mitt besök höll klubbmedlemnarna på med sågverket i Rättvik. Det var premiärvisning av en flissilo med glesa brädväggar som en av medlemmarna byggt i styrenplast. Lite drygt 2000 delar består silon av. Ett mycket imponerande bygge!

Byggprojekten på anläggningen är väl dokumenterade och det finns bilder, kartor och ritningar uppsatta på i princip alla väggar för att visa hur det ska byggas.

Sträckan mot Mora förbi Vikarbyn (med ännu en såg) och en lastplats för kalk från Kullsbergsbaban (600 mm) finns på planeringsstadiet.
Några lok fanns på anläggningen. Samtliga föreställande lok som trafikerade Rättvik runt 1960, bland annat ett R, två B och ett G-lok med privatbanebakgrund.

Det var (liksom förra året) ett mycket trevligt besök hos likasinnade MJ-entusiaster. Klubben visar upp en fin anläggning och där kunskapen om det man bygger är imponerade stor, både vad gäller landskap, fordon, trafik, byggnader och personer som fanns i trakten.

Tack till Lasse och Anders P och övriga i klubben som tog emot en frågvis 08:a.
Till Utbykillarna säger jag välkomna till SMJ och kosan styrs mot Stockholm och Saxnora Bergslag!

/Anders L

Etiketter: besök

Långväga bokleverans

Vi har ett svårslaget rekord vad gäller långväga bokleveranser. David i Ainslie, Australian Capital Territory, Australien har beställt våra träpersonböcker. Leveransen är på väg och vi tackar Hans P för all hjälp!
/Anders L

Etiketter: produkter

Mitt på dagen föredrag av Kjell F om smalpårsvagnar i Östergötland. Lite mer plats att fota modeller när fikasuget drabbade deltagarna.

Etiketter: besök

Traditionsenligt håller Smalspårsfrämjandet Östgötamöte i början av februari. Många fina modeller i olika skalor och spårvidder visas upp.
/Anders L

Etiketter: besök

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999