SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2019

Hjulkörningen 2019

Lördagen den 7 december hade vi den traditionsenliga Hjulkörningen. Trafik på både privatbanan och SJ mellan klockan 14 och 17.
 

Allt fungerade mycket bra men det verkar vara få fotografer som förevigat händelsen. Sven F bjuder på bilderna här intill tagna från lokförarbalkongen under visningen. Tkl i Farsarvet verkar inte vara överansträngd...

Etiketter: trafik

Hjulmarknaden 2019

Bra försäljning på Hjulmarknaden!

Etiketter: mässor

Inom SMJ lärde vi känna Curt som en initiativrik person som alltid hade något byggprojekt på gång, ofta knutet till lok och vagnar. Curts specialité var att från en bild eller en filmsnutt avbilda exakt det bilden eller filmen visade i modell. Han hittade ett containertåg i ett klipp på youtube och det tåget återskapade Curt i modell, containervagn för containervagn, lastbilssläpvagn för lastbilssläpvagn. Från stillbilder kom inspiration till modeller av bland annat T-banevagnar under transport på järnväg komplett med koppelvagnar, tyska biltransportvagnar på gästbesök i Sverige och heltåg med fartygskätting från Ramnäs bruk på väg till någon hamn. 

Jag vet att Curt även var mycket nöjd med sin elrevisionsvagn från TGOJ (fabrikat Trix) som verkligen tog vara på digitalteknikens alla möjligheter med ljus, ljud och animationer.

Vi kommer att sakna Curts idéer och uppslag! Vila i frid Curt

/Anders L
Ordförande

Ett arbetsfordon på linjen. Modellen byggd av Curt J med många finesser såsom inredning och belysning i hytten samt olika strålkastare för arbetsbelysning.

Etiketter: medlemmar

Under Allhelgonahelgen deltar SMJ-medlemmar i MJ-Hobbyexpertens öppna hus i Västberga. Timesaving, väderbitning, smalspår med ljud och smalspåriga moduler med hembyggda trän visas upp.
/Anders L

Etiketter: mässor

Inkoppling pågår

Janne O m fl har gjort ett stort arbete för att koppla in indikering till Farsarvets växlar under banan. Nu fortsätter arbetet i korskopplingen innan turen kommer till programmet Train Controller.

Etiketter: banarbeten

Helgen 5-6 oktober visade föreningen Svenska SommarModuler (SSM) upp sig på Skansen. En stor modulbana hade byggts upp och drog många besökare till Skansen.
 

SSM bygger på modultanken (MMM-måtten) men har rätt snäva normer för landskapet på modulerna (sommardag i mitten av 60-talet) liksom de järnvägsfordon som körs (ska vara svenska och tidstypiska). Personligen tycker jag att den enhetlighet som skapas av normerna endast är positiv och förhöjer upplevensen som åskådare.

Det var som sagt väldigt många besökare både på lördagen och söndagen så MJ är populärt även utanför de redan frälsta.

Bland SSM-personalen och i vimlet bland åskådarna sågs flera bekanta ansikten från Rosenlundsgatan 54. Här intill några bilder från söndagen.
En mycket lyckad helg för marknadsförandet av MJ-hobbyn!

/Anders L

Etiketter: besök

Saltsjöbaneresa 2019

Årets veterantågsresa på Saltsjöbanan, den järnväg som ligger närmast mitt hem, SMJ har också en koppling till Saltsjöbanan. 

Efter en brand i Saltsjöbanans ställverk i Neglinge på 70-talet blev det kris på reläfronten när ställverket skulle återuppbyggas. I väntan på att leverantören kunde ordna fram nya reläsatser lånade SMJ ut några av sina reläsatser till Saltsjöbanan. Om de vill låna Z21:an och Traincontroller är inte känt.

/Anders

Etiketter: besök

På Munktellmuseet i Eskilstuna finns en stor samling av jordbruksredskap, vältar, entreprenadmaskiner och traktorer av Bolinder Munktells och Volvo BM:s tillverkning.

Dessutom stationära motorer av olika slag liksom motorer för båtar. Dessutom en replik av loket Förstlingen. Ett besök rekommenderas om du tycker det är intressant med äldre bruksfordon.

I traktorsamlingen finns (minst) två exemplar av BM10. Just BM10 är extra spännande för SMJ eftersom vi kommer att släppa en modell av den traktorn senare under året.

/Anders L

Etiketter: besök

Klaffbron i Bångfors har ett syskon i Eskilstuna. Och en kanal med slussar finns det också.
/Anders L

Etiketter: besök

Tyvärr måste jag framföra det sorgiliga budskapet att vår medlem Jan-Olof L har avlidit i sviterna efter en sjukdom.

J-O var en stor vän av SMJ:s trafikspel och deltog så gott som alltid när vi hade intern körning eller publik visning. J-O tjänstgjorde oftast på stationerna Ramsbo eller Bångfors som han behärskade till fullo.

Med sin yrkesbakgrund hjälpte han också till att hålla koll på och bistå med kunskaper kring SMJ:s säkerhetslösningar (brandskydd, utrymningsvägar och liknande).

Våra tankar går till J-O:s familj. Vi kommer att sakna vår tågklarerare J-O!

/Anders L
Ordförande SMJ

Etiketter: medlemmar

Färre besökare dag 2 men vi fortsätter sälja, visa H0f och köra Inglenook. Lite Train Controller demo hinns också med.

Etiketter: mässor

Dag 1 av mässan. SMJ:s utställarbord och vy från den ena mässhallen.
/Anders

Etiketter: mässor

Inför kommande modellbilprojekt (och för att det är intressant) besöker Mats och jag Volvomuseet. Många personbilsmodeller i utställningen men också lastbilar och arbetsfordon. Här intill några smakprov.
/Anders

Etiketter: besök

Dom största satserna (koordinatväljarna) väger sina modiga 25 kg styck! Dom minst 3-4 kg.

Etiketter: ga_reläsystemet
Klicka på bilden för att se vem som stod för urdragningen!

Nu är reläsystemet för styrning av banan på väg att pensioneras och tas bort. Men först måste det kopplas bort i god ordning.
Betänk dock att någon eller några har en gång dragit all den här tråden och kopplat in den...

Etiketter: ga_reläsystemet

Utby Rallare i Rättvik

Precis som förra året passade jag på att hälsa på Utby Rallare under ett besök i Rättvik. Utbyklubben bygger en MJ-anläggning föreställande Rättvik station och delar av linjerna mot Mora, Falun och Borlänge. Avbildad tid är runt 1960 men kan sträckas ut både bakåt och framåt i tiden några år.

Rättviks station, lokstation och samhälle har många modellhus av förebilder lätt igenkännbara också för en tillfällig besökare. Utby by (med ladugården där klubben håller till) finns också med på anläggningen liksom enstaka hus från omkringliggande orter.

Vid mitt besök höll klubbmedlemnarna på med sågverket i Rättvik. Det var premiärvisning av en flissilo med glesa brädväggar som en av medlemmarna byggt i styrenplast. Lite drygt 2000 delar består silon av. Ett mycket imponerande bygge!

Byggprojekten på anläggningen är väl dokumenterade och det finns bilder, kartor och ritningar uppsatta på i princip alla väggar för att visa hur det ska byggas.

Sträckan mot Mora förbi Vikarbyn (med ännu en såg) och en lastplats för kalk från Kullsbergsbaban (600 mm) finns på planeringsstadiet.
Några lok fanns på anläggningen. Samtliga föreställande lok som trafikerade Rättvik runt 1960, bland annat ett R, två B och ett G-lok med privatbanebakgrund.

Det var (liksom förra året) ett mycket trevligt besök hos likasinnade MJ-entusiaster. Klubben visar upp en fin anläggning och där kunskapen om det man bygger är imponerade stor, både vad gäller landskap, fordon, trafik, byggnader och personer som fanns i trakten.

Tack till Lasse och Anders P och övriga i klubben som tog emot en frågvis 08:a.
Till Utbykillarna säger jag välkomna till SMJ och kosan styrs mot Stockholm och Saxnora Bergslag!

/Anders L

Etiketter: besök

Långväga bokleverans

Vi har ett svårslaget rekord vad gäller långväga bokleveranser. David i Ainslie, Australian Capital Territory, Australien har beställt våra träpersonböcker. Leveransen är på väg och vi tackar Hans P för all hjälp!
/Anders L

Etiketter: produkter

Mitt på dagen föredrag av Kjell F om smalpårsvagnar i Östergötland. Lite mer plats att fota modeller när fikasuget drabbade deltagarna.

Etiketter: besök

Traditionsenligt håller Smalspårsfrämjandet Östgötamöte i början av februari. Många fina modeller i olika skalor och spårvidder visas upp.
/Anders L

Etiketter: besök

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999