SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2018 > 10

Tre fordon i Eken

Eken = Ekensholms station på Ekensholmsbanan men även en anspelning på Stockholm där vår klubb har sin lokal.

Etiketter: trafik

Fler bilder från KMJK

Några fler bilder från KMJK:s öppna hus.

Etiketter: besök

Kalmar MJK firar 40 år och har öppet hus. Banan med många fina hus visas liksom produktionen av laserskurna husbyggsatser.

Etiketter: besök

Rälsomnibussen (vilket härligt namn!) kommer över bron och men får stopp i insignalen mot Bångfors station... 
 

Föraren ger reglementsriktigt signalen "Tåg kommer" för att påkalla uppmärksamhet på station. 

Etiketter: trafik

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999