SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2018 > 06

Bankalaset 2018

Bankalaset 2018
Bankalaset anno 2018 ägde rum lördagen den 16 juni. Arrangören WNJ (Skövdeklubben) hade som vanligt pratat med vädergudarna så det var uppehåll under dagen.
Vi som hade försäljningsbord utomhus uppskattade detta. Ett tiotal SMJ var på plats och några av oss bemannade ett litet försäljningsbord med ovanligt bra försäljningsresultat för att vara Bankalaset.

Det var som vanligt med många fina modeller i olika skalor på utställningsborden. Några små och ett stort diorama fanns på plats. Alla 'i branschen' var där så det fanns många bekanta att språka lite med om modeller, väder och vind. Det var helt enkelt en trevlig lördag! Här intill några bilder från evenemanget. Fler bilder finns på Svenskt MJ-forum (Evenemang) och så småningom på wnj.se.

Min personliga favorit var dioramat/modulen med förebild från Kantorps gruva i Sörmland. Därför blev det flera bilder av just det objektet.

/Anders L

Etiketter: mässor, besök

Bilderna är från SMJ:s årsmöte 2013. Foto: SEN

Uno M, hedersmedlem i SMJ sedan 2013, har gått bort. Han hälsade på i klubblokalen någon gång per år och vi kommer att sakna honom.

Uno var utan tvekan en av de mest inflytelserika personerna för utvecklingen av svensk MJ-hobby efter andra världskriget.

I en tid då merparten av mj-anläggningarna bestod av en mängd spår och växlar på en liten yta trafikerade med tyska eller nordamerikanska fordon bestämmer sig Uno och hans vän K-G Lundqvist för att bygga en järnvägsmodell med svensk förebild. Anläggningen har ingen station och ingen bangård och får ett landskap, bakgrund och ljussättning som var långt före sin tid. Många av de tekniker som användes vid bygget av anläggningen har sedemera blivit normer inom sina respektive områden.

Att alla SJ-fordon måste byggas från scratch gör det hela än mer imponerande. (För den intresserade finns ett reportage om ’Unos bana’, som den kommit att kallas, i boken ’Modelltåg 97’.) Anläggningen hamnade så småningom på Tekniska Muséet där den nu visats för besökare i flera decennier och fortsätter att göra reklam för MJ-hobbyn.
 
Uno fortsatte med MJ-hobbyn även när ’Unos bana’ var klar. Man kunde ofta se honom i olika Live Steam-sammanhang och ’Unos bana’ var fortfarande hans baby in i det sista, han kom regelbundet till Tekniska Muséet för att hålla ett öga på underhållet av anläggningen.


Uno Milton blev 90 år.

Anders Lundin
Ordförande SMJ

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999