SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2017 > 05

Otto 80 år

Den 24 maj firade SMJ sin hedersord­fö­rande Otto BvL som passat på att fylla 80 år under senvin­tern.

Text: Anders L
Foto: HjP

Firandet gick av stapeln i en abon­nerad spår­vagn på Djur­gårds­linjen och omkring 30 stycken SMJ:are deltog under den kombi­ne­rade middagen/​resan. Hyll­ningstal till jubi­laren hölls och gåvor över­läm­nades, bland annat en special­de­signad kaffe­mugg.

Vi erbjöds också att få en speci­al­vis­ning av de museala fordonen som Djurgårds­linjen dispo­nerar vilket vi själv­klart tackade ja till. Visningen skedde med sakkunnig ledning av våra värdar samt inte minst vår egen medlem BjörnS (som av olika skäl har mycket god insikt i Svenska Spår­vägs­säll­skapet, Djurgårds­linjen och AB Stock­holms Spår­vägar).

Jubi­laren påminde i sitt tacktal om sitt starka band till spår­vagnar vilket han menar är grunden för hans ferro­viala intresse. Som liten pojk var ring­linje 4 i Stock­holm hans ’dagis’ under den tid hans mor gjorde dagens inköp. Ett varv var lagom tid så att modern hann handla. Denna gång var det en extra­vagn på linje 7 som gällde men det funge­rade också bra!

Etiketter: jubileum

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999